Se oppbyggingen av modulene

Dette er en demonstrasjon over måten vi bygger opp testene våre på.

Vi har en orienterende del med opplæring, og en avsluttende spørsmålsdel. Den inneholder spørsmål fra følgende moduler :

  • Kildesortering
  • Brann
  • HMS for ledere
  • Introduksjon for nyansatte

Alle spørsmål og påstander i DEMO`en er gjort veldig enkle, og generelle slik at alle skal kunne svare på dem. For å gjøre det mest mulig realistisk har vi valgt å bruke bilder, men ikke lyd og video.

Alle spørsmål har 3 alternative svar, der 1 er riktig.

Lykke til

 

Om oss

KOMME I GANG ?