Hvem er vi ?

HMS - TEST er eid og drevet av 3 ansatte. Vi har ulik alder og bakgrunn, fra undervisningsstillinger til ledene stillinger, fra 24 til 48 år.

Idèen bak selskapet kom som en frustrasjon over å stadig måtte bruke tid på å kurse egne ansatte, og med stor utskiftning av sesongansatte så ble det til at en " alltid " lå etter.

Samtidig så kunne enkelte ansatte gjentatte ganger hevde " at dette visste jeg ikke ", og ut i fra det så vi behovet for dokumentasjon av opplæring.

 

Om oss

KOMME I GANG ?