Brannkurs, papirøvelser

Brannvernloven ( §13 og §25 ) setter som krav om at alle bedrifter skal avholde jevnlige brannøvelser. For såkalte §22 bygg, skal det avholdes 2 øvelser pr år.

Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring blir gjennomført innen 1 mnd etter ansettelse.

Vår test tilpasses din arbeidsplass. Det gjør at den ansatte kjenner seg igjen ved bildebruk og steder fra bedriften. Dersom bedriften f.eks er et hotell kan 20 spørsmål være generelle og 5 knyttet til de ulike avdelingene som teknisk, housekeeping, resepsjon m.v. Opplæring og test tar vanligvis ca 40 - 60 minutter.

Etter den nye brannvernloven har det offentlige/brannsjefen kun tilsynsansvar, ikke juridisk ansvar. Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Eier kan ikke fraskrive seg dette ansvar.

Virksomhet/bruker har det totale ansvar for driften og sine ansatte, og skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten

 

Om oss

KOMME I GANG ?