Introduksjon for nyansatte

Den første uka for en nyansatt er ofte preget av å lære mange nye navn, finne ut av rutiner og kanskje noe så enkelt som å finne veien til kantina, og hvordan betaling av kantinematen foregår. Hvordan hentes og sendes post, når er faste møter, hvor handles hva osv.

Sett fra bedriftens side er en ansettelse en investeringsbeslutning. Bedriften investerer et beløp i opplæring av den nyansatte, mot å få mer igjen av vedkommende etter at opplæringen har funnet sted. Skal bedriften kunne høste en slik avkastning, må den nyansatte blir værende i bedriften så lenge at vedkommende betaler tilbake opplæringskostnadene. Ser vi bort fra alle andre forhold, er det normalt slik at jo lengre arbeidstakeren blir værende, jo mer lønnsom blir vedkommende for bedriften. Samtidig er det viktig at den nyansatte hurtig kommer inn i arbeidet sitt.

For en bedrift laget vi et introduksjonskurs som nyansatte gjennomførte før tiltredelse. Den hadde med elementer som arbeidstid, garderobe, stempling inn og ut, generell sikkerhet, brannvern, kantine, privat bruk av PC o.l. Når den ansatte kom på jobb første dag var allerede en del av rutinene på plass.

Etter den nyansatte gjennomførte kurset fikk han en bekreftelse.

Bedriften fikk oversendt hvem som hadde gjennomført opplæringsmodulen og tidspunktet. Dette oppbevares i personalmappen og inngår som en del av opplæringsplanene.

 

Om oss

KOMME I GANG ?