Kildesortering

For de fleste bedrifter er det i dag ønskelig med best mulig kildesortering. Både av egne bedriftsøkonomiske hensyn, men også av hensyn til verden rundt oss.

Hva bør vi gjøre med avfallet vårt ? Hva er kildesortering og gjenvinning ? Og hva blir det kildesorterte materialet brukt til ?

Vi lager en gjennomgang av din bedrifts kildesortering og bruker dine bilder, statistikker og prosedyrer til å lage en opplæringsplan for alle ansatte.

Vi kan skille på ulike avdelinger. Om ønskelig kan opplæringen avsluttes med en test. Den ansatte vil få utskrevet et kursbevis, og bedriften får statistikk over hvem som har tatt testen.

 

Om oss

KOMME I GANG ?