FAQ

Må alle spørsmål være riktige på en test ? Både og. Vi har som standard at 80% må være riktige for å bestå. Vi kan også definere at alle nøkkelspørsmål må være riktige. Det fastsettes når vi lager kurset.

Kan et kurs tas flere ganger ? Vanligvis ja, men vi kan sette som begrensing at det må gå 24 timer mellom hver test, eller at det kun kan tas 3 sammenhengende tester. Med andre ord -- vi kan tilpasse oss.

Kan vi ha vår logo på kursbeviset ? Ja. den sendes oss i et format som kan nyttes i word.

Kan dere komme til oss og ta bilder og informere om kildesortering ? Ja, men dette blir da et særskilt oppdrag som faktureres etter medgått tid. Vi har erfaring i å lage avfallsplaner, og i å gjennomgå bedrifters avfallshåndtering.

Er det virkelig påbudt med HMS-kurs? Ja, Arbeidsmiljøloven pålegger i § 3-5 virksomhetens øverste leder å gjennomføre opplæring i HMS. Du må derfor gjennomføre opplæring dersom du ikke kan dokumentere skriftlig at du har utdanning eller arbeidserfaring som gjør at du oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring.

Kan dere hjelpe med å avholde brannøvelser hos oss også ?  Ja. Vi har erfaring med å lage praktiske øvelser.  Dette blir da et særskilt oppdrag som faktureres etter medgått tid. 

Kan dere lage alle typer opplæring og tester ?  Nei, vi har fått noen få forespørsler der vi har måttet takke nei da det lå langt utenfor vår erfaring og kompetanse. Men – spør oss først !

Må det være opplæring ?. Kan dere ikke bare lage testen ? Joda. Det er ingenting i veien for å bare ha en test.

 

Om oss

KOMME I GANG ?